web 2.0

Yetkinforum.com

Forum kurmak

Sosblog sözlüğü

Blogunuzun yönetimini kolaylaştırmak için, Sosblog en çok kullanılan teknik kelimeler için sözlük yaptı.

RSS :
Karşılıklı basit bilgi alışverişi.Bir RSS fiş dosyası XML formasında sentetik tasvir içeren basit bir fiş dosyasıdır. Mesela RSS bolluk sunan yeni bir informasyon sitesinin bilgilerini dinamik olarak geri elde edebilirsiniz, ister bilgisayarınız üzerinden geçerli bir yazılım veya son news lerin özeti ni dinamik şekilde göstererekten.

Bu metodun yararı favori blogların güncelleştirildiğini bildirmek için kullanıcıya alarm verir. Bu metod basit bir izinle "sendikalaşmayı" açığa çıkarır, aynı zamanda otomatikleşmiş şekilde diğer Web sitelerine içerikliliğin de tamamı veya bir bölümünü basit bir izin vererek ilan eder.
Blog oluşturmak

© 2020 Yetkinblog.com