web 2.0

Yetkinforum.com

Forum kurmak

Sosblog sözlüğü

Blogunuzun yönetimini kolaylaştırmak için, Sosblog en çok kullanılan teknik kelimeler için sözlük yaptı.

Sendikasyon içereni :
Başka bir Web sitesinde yayınlamak amaçlı tamamı veya kısmı içerikliliğine göre serbest olan bir site yazarının ve yayımcının usulü.RDF normu ve RSS çokluklarının genelleşmeleri ile bu usül geniş çapta gelişmiştir. Bugün başkaları tarafından otomatik olarak yayınlanan birçok "agrejean" hoşlanılan olabilir sitelerin günlük olaylarını görmek mümkündür.En sık olan, yanlız gündemin başlığı "sendikalı" dır ve koça bir metin üzerinden bağlantılıdır, onu asıl yayınlayan siteye doğru geri yollar .
Bedava blog kurmak

© 2020 Yetkinblog.com